SEO & Copywriting

Koja je razlika između pojmova SEO i copywriting?

SEO i copywriting su dva različita pojma koji su bliski koliko i udaljeni. Naime, radi se o tome kako postoji više vrsta copywritinga ili kreativnog pisanja, a jedan od osnovnih elemenata efikasnog marketinga je upravo kreativno pisanje. Kako u današnje vrijeme uglavnom govorimo o digitalnom poslovanju, tako je i sam kreativni sadržaj vezan uz pojam SEO (Search engine optimization) kako bi isti bio što bolje pozicioniran te dostupan krajnjim korisnicima kao relevantan. Postoji nekoliko ključnih elemenata na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom SEO aktivnosti. 
 


 

Što je ključno?

  • utvrđivanje strategije
  • analiza web stranice na kojoj se objavljuje sadržaj
  • optimizacija sadržaja
  • uklanjanje starog i nerelevantnog sadržaja
  • izgradnja ''povratnih'' linkova
  • aktivan community marketing

SEO copywriting podrazumijeva pisanje optimiziranih članaka upotrebom ključnih riječi kako bi se postiglo bolje pozicioniranje na tražilicama. (Google, Yahoo, Yandex, Bing, itd.)

Optimizacija za tražilice predstavlja kontinuiran i dugotrajan proces u kojem se određenim metodama poboljšava rangiranje web stranice na tražilicama. SEO je dugoročan proces i rezultati ne dolaze trenutno zato što je danas internet prepun raznog sadržaja i samim time tražilicama trebaju mjeseci da bi indeksirale promjene koje su provedene na web stranici te počne istu prikazivati na boljim pozicijama.

Postoje razne podjele i definiranje što sve utječe na optimizaciju web stranice. Mi ćemo se zadržati na jednostavnim i razumljivim pojmovima, unutrašnja optimizacija web stranice (OnSite) i vanjska optimizacija web stranice (OffSite). Unutrašnja optimzacija odnosi se na aktivnosti koje poduzimamo na vlastitoj stranici kako bi ostvarili što bolji SEO rezultat. Vanjska optimizacija odnosi se na aktivnosti koje poduzimamo van okruženja vlastite stranice, poput povezivanja stranice s ostalim stranicama koje imaju relevantnost u internet svijetu, poput Google, Facebook, Yahoo itd.

Jednostavnije rečeno, povezivanjem vlastite web stranice s bitnim ''internet autoritetima'' gradite svoju vjerodostojnost na internetu, te je zato community marketing jedan od ključnih elemenata izgradnje vlastite reputacije kroz SEO. Naravno, sve navedeno vrijedi kada je u pitanju relevantan i informativan sadržaj, stoga morate uvijek imati na umu kako vas za loš sadržaj tražilice mogu i penalizirati.