Multimedijski sadržaji

Multimedijski sadržaj uključuje grafičke / slikovne datoteke, audio datoteke, videoisječke

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja. Kada je kvalitetan, grafički dizajn ima neobičnu moć - moć da zaista dopre do korisnika, na kojem god se mediju nalazio. 
 

Što pokrivamo?

  • plakati
  • brošure
  • promo letci
  • kratki video materijali
  • audio materijali
     

Kroz grafički dizajn stvara se vizualni sadržaj za prenošenje poruka. Primjenjujući vizualnu hijerarhiju i tehnike izgleda, dizajneri koriste tipografiju i slike kako bi zadovoljili specifične potrebe korisnika i usredotočili se na logiku prikazivanja elemenata u interaktivnom dizajnu, kako bi optimizirali korisničko iskustvo.

Grafički dizajn predstavlja vizualnu komunikaciju koja kombinira slike, riječi i ideje za prenošenje informacija publici, posebno za stvaranje specifičnog učinka. Drugim riječima, grafički dizajn je komunikacijski dizajn.

Grafički dizajn je način prenošenja ideja kroz vizualizaciju i dizajn.

Grafički dizajn usko je vezan uz područje digitalnog marketinga, content marketinga, community marketinga te sam proces brendiranja.